Aktuality

Spúšťame realizáciu posledných projektov z PRV

Najbližšie mesiace budú v našej MASke intenzívne. Do polovice roka 2025 musíme úspešne ukončiť realizáciu ďalších 12-tich projektov oravských samospráv. To je 12 konkrétnych príkladov, ako Miestna akčná skupina podporuje [...]

Máme za sebou informačný deň

Na dnešnom informačnom dni v MAS Orava sa uskutočnilo školenie žiadateľov k výzve PRV zameranej na podporu spracovania a predaja produktov (podopatrenie 4.2. PRV). Zúčastnili sa ho žiadatelia, ktorí pôsobia, [...]

Informačný deň pre spracovateľov produktov

Na podporu spracovania a predaja produktov má MAS Orava vyčlenených 200 000 eur. V apríli 2024 plánujeme opätovne vyhlásiť výzvu na predkladanie projektov. Medzi podporované činnosti patrí napríklad výstavba, rekonštrukcia a [...]

Udržme si vodu v krajine

Výzva č. PSK-MZP-003-2023-DV-KF „Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami“ VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE Operačný program: Program Slovensko Špecifický cieľ: RSO2.4. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika [...]

Do nových projektov s novým kolegom

Radi by ste pracovali s projektami? Chcete sa intenzívne podieľať na rozvoji regiónu v dobre fungujúcej miestnej akčnej skupine? Ak vám nie je cudzia spolupráca, zodpovednosť a samostatnosť, tak je [...]