Technológie budúcnosti sa učia na strednej škole v Nižnej

Študenti technického smeru sa tu učia mikropočítače, programovanie, priemyselné automaty alebo rozličné spôsoby merania. Nie je veľa škôl na Slovensku, kde sa v laboratóriu môžete porozprávať s humanoidným robotom. Predstavujeme Spojenú školu v Nižnej na Orave.

Spojená škola v Nižnej

Študijná návšteva s témou ovčiarstva

Metodika odborného kurzu "Bača majster" bola jednou z dôležitých tém počas štúdijnej návštevy v Banskej Bystrici. Svojou účasťou poctil aj predseda BBSK

Správa zo stretnutia

Moderné didaktické vybavenie

Moderné vzdelávacie postupy na spojenej škole rolníctva v Nowosielcach

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Partner projektu č. 3

Elektrotechnika hrou (príklad dobrej praxe)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Partner projektu č. 3

Vychovávajú ich k ľudskosti a charakternosti.

Aby sa slušne správali k ostatným ľuďom, ale i k lesu, vďaka ktorému máme nielen drevo, ale aj kyslík, rekreáciu alebo vodu.

Navštívili sme našich partnerov pre odborné vzdelávanie na Strednej odbornej škole lesníckej v Tvrdošíne.

SOŠ v Tvrdošíne

Vždy je ťažké dosiahnuť prvenstvo

Podarilo sa to Strednej odbornej škole polytechnickej v Dolnom Kubíne-Kňažej, ktorá v roku 2015 ako prvá na Orave spustila duálne vzdelávanie.

SOŠ Polytechnická v Dolnom Kubíne

Chcete sa stať kuchárom, hostinským, kaderníkom alebo skôr inštalatérom či murárom?

Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Dolnom Kubíne vás to radi naučia.

SOŠ obchodu a služieb v Dolnom Kubíne

Propagácia odborného vzdelávania v prihraničí

Spojená škola Nižná: Radosť z nej by mal aj sám Leonardo da Vinci

SOŠ obchodu a služieb v Dolnom Kubíne vám zachutí!

SOŠ lesnícka v Tvrdošíne je pre tvrdých chlapov…

SOŠ polytechnická v Dolnom Kubíne: Ako prví na Orave začali s duálnym vzdelávaním