IÚS

10. Valné zhromaždenie členov MAS Orava, o.z.

Dňa 30.11.2016 sa uskutočnilo 10. Valné zhromaždenia členov MAS Orava, o.z. na obecnom úrade v Nižnej. Dôležitým bodom programu rokovania Valného zhromaždenia bolo prerokovanie a schválenie Dodatku k Integrovanej územnej [...]

Zber údajov a projektových zámerov IROP a PRV

[av_one_full first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘] [av_heading heading=’Zber údajov a projektových zámerov k príprave stratégie CLLD‘ tag=’h3′ style=“ size=“ subheading_active=“ [...]

8. zasadnutie Zhromaždenia MAS Orava, o.z.

[av_textblock size=“ font_color=“ color=“] Dňa 15.7.2015 sa v Nižnej na Orave uskutočnilo 8. zasadnutie Zhromaždenia členov verejno-súkromného partnerstva MAS Orava, o.z. Programom rokovania bolo doplnenie stanov združenia, schválenie vstupu nových [...]

Spoločné programy rozvoja obcí na Orave

Platné znenie Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja ponúka samosprávam v novom programovacom období 2014-2020 možnosť spracovania Spoločného programu rozvoja obcí, ktorý bude v plnom rozsahu nahrádzať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja [...]

Horná a Dolná Orava odteraz spoločne v MAS Orava, o.z.

[av_one_full first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘ animation=“] [av_heading heading=’Horná a Dolná Orava odteraz spoločne v MAS Orava, o.z.‘ tag=’h3′ style=“ [...]

Pracovné stretnutie zástupcov MAS Orava, o.z. a Rozvojového partnerstva pre územie Hornej Oravy

[av_one_full first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘ animation=“] [av_heading tag=’h3′ padding=’10‘ heading=’Pracovné stretnutie zástupcov MAS Orava, o.z. a Rozvojového partnerstva pre [...]

Rokovanie o možnostiach spolupráce verejno-súkromných partnerstiev na území Oravy

[av_one_full first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘ animation=“] [av_heading heading=’Rokovanie o možnostiach spolupráce verejno-súkromných partnerstiev na území Oravy‘ tag=’h3′ style=“ size=“ [...]