Nezaradené

PRIPRAVUJEME NOVÚ VÝZVU NA PODPORU CESTOVNÉHO RUCHU

Naše združenie MAS Orava opäť pripravuje novú výzvu na predkladanie projektov! V rámci podopatrenia 6.4. Programu rozvoja vidieka SR môžete získať dotáciu až 85% celkových výdavkov na Váš projekt. Podporovať [...]
Vytvorenie trhového priestoru v Dolnom Kubíne

LETO NA ORAVE 2023

Pozrite si, čo môžete zažiť na Orave počas letných prázdnin v tomto roku 2023.