Miestne akčné skupiny z Oravy sa dohodli na spoločnom postupe pri zavedení regionálnej značky kvality

Miestne akčné skupiny z Oravy predstavili myšlienku zavedenia spoločnej regionálnej značky kvality na Orave. Vzájomná dohoda sa týkala definície územia pôsobnosti značky, spoločného postupu a jednotlivých krokov spojených so zavedením značky. 

Regionálna značka kvality bude podporovať jedinečné regionálne produkty a služby, ktoré reprezentujú región Oravy, jeho tradície, kultúru a prírodné bohatstvo. V neposlednom rade šikovnosť miestnych podnikateľov i remeselníkov. Regionálna značka bude pridanou hodnotou pre miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb a zároveň indikátorom kvality pre spotrebiteľov a návštevníkov regiónu. Zárukou kvality výrobkov a služieb pod značkou regionálneho produktu z Oravy bude najmä ich lokálnosť a udržateľnosť. Regionálna značka tak bude prispievať k budovaniu identity samotného regiónu a zvyšovať jeho atraktivitu.

Spoločný postup pri zavedení regionálnej značky kvality bude po prvý krát predstavený verejnosti počas konania Agrokomplexu 2022 v Nitre, kde budú obidve miestne akčné skupiny prezentovať územie Oravy a jej hodnoty ako jeden celok. 

Združenie MAS Orava, o.z. realizovalo tento informačný seminár v rámci projektu Regionálna značka – metódy a procesy jej zavádzania na území ČR a SR. Partnerom projektu je MAS Pobeskydí z Českej republiky. Seminára sa zúčastnili zástupcovia združenia MAS Biela Orava, MAS Kopaničiarsky región, MAS Dolný Liptov, VÚC Žilina, samospráv, remeselníkov, regionálnych výrobcov a farmárov.

Informačný seminár – Regionálna značka kvality na Orave

Združenie MAS Orava, o.z. si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár, ktorý sa uskutoční v rámci realizácie projektu ”Regionálna značka – metódy a procesy jej zavádzania na území ČR a SR. Seminár sa bude konať dňa 16.6.2022 od 10:00 v hoteli Palatín v Oravskom Podzámku.

Seminár je vhodný pre lokálnych producentov, výrobcov, remeselníkov, ako aj aktérov v regionálnom rozvoji, ktorí by sa chceli dozvedieť viac o problematike zavádzania regionálnej značky kvality a zároveň by chceli byť nápomocní pri jej zrode na území Oravy.

Podrobnejšie informácie s pozvánkou na pripravovaný seminár nájdete na stránke www.masorava.sk

Na seminár je potrebné sa zaregistrovať do utorka 14.6.2022 na https://forms.gle/vgSZnzKHgA6MNMsW7

Počet účastníkov je z kapacitných dôvodov obmedzený, preto Vám bude účasť na seminári potvrdená.

MAS prezentovala svoju činnosť na Dni mladého farmára v Liesku

Hlavnou myšlienkou Dňa mladého farmára bolo osloviť deti, mladých ako aj širokú verejnosť k pozitívnemu vzťahu k farmárčeniu a k udržateľnému poľnohospodárstvu a taktiež spropagovať tradície a život na vidieku. MAS Orava vykonávala na podujatí animačné aktivity vo vzťahu k posilneniu spolupráce farmárov a našej MAS, diskutovalo sa na témy zavedenia regionálneho značenia kvality produktov na Orave a prezentovali úspešné projekty v našom regióne.

Pozvánka na regionálne informačné podujatie

MAS Orava v spolupráci so Združením mladých farmárov na Slovensku vás srdečne pozýva 5.6.2022 do obce Liesek na Orave na aktivitu Ďeň mladého farmára. V stánku MAS Orava sa bude prezentácia činnosti MAS, bude sa diskutovať na témy zavedenia regionálneho značenia kvality produktov a prezentovať úspešné projekty v našom regióne. Viac v priloženej pozvánke.

Aktivita je realizovaná v rámci projektu s názvom „Financovanie animačných nákladov MAS Orava v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD“ v rámci Programu rozvoja vidieka SR