Výsledky vyhľadávania

Oprava zvoničky v Pokryváči

V Pokryváči sa nachádza drevená zvonička a vďaka dátumu odliatemu na zvone vieme, že bola postavená [...]