1. pracovné stretnutie Územnej pracovnej skupiny (ÚPS) ORAVA v rámci realizácie projektu „Tvorba PHRSR ŽSK 2021+“

Dňa 07.07.2021 sa v priestoroch MAS Orava, o.z. v Oravskom Podzámku uskutočnilo 1. pracovné stretnutie Územnej pracovnej skupiny (ÚPS) ORAVA v rámci realizácie projektu „Tvorba PHRSR ŽSK 2021+“, ktoré sa realizuje v rámci projektu s názvom „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj“. Témou stretnutia bolo predstavenie projektu a diskusia o vízii, potrebách a prioritách subregiónu Oravy. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia združenia MAS Orava, o.z., Klaster ORAVA, o.o.c.r, Združenia Biela Orava, miest Dolný Kubín, Trstená a kľúčový experti spracovateľa dokumentu.

MAS ORAVA. o.z. vyhlasuje výberové konanie na pozíciu „Koordinátor vzdelávacích aktivít“

Druh pracovného pomeru:  Dohoda o vykonaní práce

Miesto výkonu práce:  Oravský Podzámok 

Termín nástupu: 1.8.2020

Náplň práce: V rámci implementácie projektu s názvom Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce“ koordinácia, organizácia, logistika a administratívne zabezpečenie dohľadu nad realizáciou analýzy vzdelávacích potrieb prihraničného regiónu, Spoločného akčného plánu a inovatívnych vzdelávacích materiálov. Koordinácia mapovania situácie v oblasti zamestnanosti a odborného vzdelávania, analýza existujúcich odborov zameraných na oblasť potravinárstva, agrotroniky a veterinárstva a poskytovanie duálneho vzdelávania. Vymedzenie obsahu a štruktúry analýzy, rozdelenie úloh, brainstorming. Spolupráca vypracovaní dotazníkového prieskumu so zamestnávateľmi, drobnými podnikateľmi v cezhraničnom regióne. 

Požiadavky na zamestnanca :

vzdelanie:                   min. vysokoškolské I. stupňa

jazykové znalosti:       anglický jazyk (úroveň B2)

IT zručnosti:                pokročilý používateľ Microsoft Office, Project, Visio, Outlook

Požadovaná prax a osobnostné predpoklady uchádzača:

Skúsenosti s riadením personálu, skúsenosti s vypracovaním analýz a analytických dokumentov, organizačné skúsenosti a schopnosti, schopnosť pracovať v tíme, ochota spolupracovať, samostatnosť plánovania práce, zodpovednosť, samostatnosť pri plnení agendy, flexibilita.

Informácie o výberovom konaní 

Životopis so žiadosťou o prijatie do zamestnania posielajte poštou, osobne na adresu sídla združenia alebo e-mailom na adresu: katarina.subjakova@masorava.sk do 17.7.2020 

Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritéria, budú pozvaní na osobné stretnutie. 

Vážime si vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a žiadostí). Ak bude váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu. V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania budú vaše osobné údaje spracúvané do ukončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.
Zaslaním životopisu  emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete MAS ORAVA, o.z., so sídlom 027 41 Oravský Podzámok 60 súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Mas Orava, o.z. ďakuje za Váš záujem. 

Do Roháčov smelo aj v zime

Oraváci na ne nedajú dopustiť, milujú ich však aj ostatní. Roháče, najkrajšia časť Západných Tatier, pomenovaná podľa vrcholu Ostrého Roháča, ponúkajú ľahké rodinné prechádzky aj náročné túry. Roháče bývajú turistami častokrát označované aj ako najkrajšia časť Tatier, na ktorú sa nechytá ani Gerlach, či Lomnický štít.

Aj Západné Tatry v minulosti slúžili pastierom oviec a volov, odtiaľ aj názov vrchu – Volovec. Ich rozloha je 380 kilometrov štvorcových, z toho 286 na Slovensku, 94 kilometrov štvorcových je v Poľsku. Hlavný hrebeň Západných Tatier sa tiahne v dĺžke 42 kilometrov, od Ľaliového sedla po Hutianske. Najvyšší vrch je Baníkov (2178 metrov). Výnimočnosťou Západných Tatier je vodné rozhranie: rieky, ktoré tečú na sever, do Baltického mora – Poprad, Dunajec a rieky, tečúce na juh – Orava, Váh, do Dunaja, neskôr Čierneho mora. Oproti Vysokým Tatrám sú Roháče maličké, nachádzajú sa tu len štyri lokality s koncentráciou cestovného ruchu: Zuberec-Brestová, Zverovka, Ťatliakova chata a Žiarska chata. Majú však svoje čaro a navštíviť ich sa oplatí. Nižšie prinášame 6 tipov na turistiku. Nielen v lete. Niektoré sa dajú zvládnuť aj s bežkami pripnutými na nohách.

Symbolický cintorín Zverovka
Mŕtvým na pamiatku, živým na výstrahu. Je to pietne miesto obetí a osobností Roháčov. Miesto, z ktorého je vidieť tri štvrtiny krásneho hrebeňa Roháčov, sa nachádza na poľane Zverovka nad chatou Zverovka. Prejdete to celé za hodinu.

Náučný chodník Zverovka
Trasa vhodná pre rodiny s deťmi. Začína sa pri Chate Zverovka, vedie okolo Studeného potoka k hotelu Primula k jazeru Maras. Ďalej na poľanu Pučatina a späť ponad hotel Primula k chate. Informačný panel je iba na začiatku chodníka.

Múzeum oravskej dediny Zuberec-Brestová
Je umiestnené v prekrásnom prírodnom prostredí, asi 4 kilometre od centra obce Zuberec smerom na Zverovku na poľane Brestová (vedie k nemu krásny bežkársky chodník už od obce Zuberec). Základný kameň bol položený 24. septembra 1967. Stavby v múzeu sú väčšinou originálne, pochádzajú z lokalitách na Orave. Je ich tu vyše 50. Približujú život a prácu ľudí v minulosti. Vyčleňte si naň asi dve hodiny.

K ukrytej partizánskej nemocnici
Od smerovníka pri Chate Zverovka možno ísť po upravenom chodníku popri plote cez lúku do lesa poniže chaty. Po prechode cez asfaltovú cestu prídete k rázcestiu pri pamätníku SNP, sú tam 3 drevené vyrezávane stĺpy. Modrá značka odbočuje k lyžiarskemu vleku, žltá chodníkom k zrubu Partizánskej nemocnice. Od decembra 1944 do 12. februára 1945 tam bolo 14 zranených partizánov. Boli odkázaní sami na seba, nemali lieky, neskôr ani potraviny. Hlavnými lekárskymi nástrojmi pri operáciách bol vreckový nožík, pílka, pinzeta a ihla. Keď spotrebovali všetky zásoby potravín, rozhodol sa ísť medik Bern pre pomoc do Zakopaného, kde už boli Rusi. Záchrannej akcie sa ujala poľská horská služba, ktorej sa podarilo za nesmierne ťažkých terénnych podmienok ranených partizánov aj s ošetrovateľmi prepraviť do Zakopaného. K partizánskej nemocnici sa dá dostať aj na bežkách.

K Roháčskym plesám (náučný chodník)
Pohľad na ne je nádherný, rátajte však s dlhou, päťapolhodinovou túrou. Trasa sa začína pri Chate Zverovka. Po asfaltovej ceste k turistickému smerovníku, odtiaľ po červenej značke, po asfaltke, k penziónu Šindľovec s reštauráciou a informačným strediskom TANAP-u. Kúsok ďalej treba na rázcestí Adamcuľa odbočiť doprava na modrú a žltú značku, smerujúce do Spálenej doliny. Dolinou prídete k Roháčskemu vodopádu, v ktorom padá voda z výšky 18 metrov. Cesta však ešte pokračuje, k rázcestiu chodníkov. Z neho vás modrá značka dovedie k Roháčskemu plesu č. 4, kde končí. Od neho k ďalším plesám, číslo 3 a 2, vedie zelená značka vedúca z Baníkovskeho sedla. Od nich sa potom dá serpentínami dostať k 1. Roháčskemu plesu. Z neho následne do Smutnej doliny, neskôr k Ťatliakovemu jazeru pri Ťatliakovej chate. Tu každému dobre padne občerstvenie, kým sa vydá na spiatočnú cestu po červenej značke dolu Roháčskou dolinou až k rázcestiu Adamcuľa a následne k Chate Zverovka. Trasa Chata zverovka – Ťatliakova chata je počas zimi vhodnou bežkárskou trasou.

Hrebeňom Volovec – Ostrý Roháč – Plačlivé
Náročná vysokohorská túra s veľkým prevýšením a exponovanými úsekmi, ktoré sú zabezpečené reťazami. Túra je naozaj len pre trénovaných, o to viac, že na hrebeni Roháčov nie je žiadna chata ani pitná voda. Na túru si vyčleňte 8 a pol až 9 hodín a kľudne pridajte ešte dve hodiny ako rezervu. Trasa sa začína opäť pri Chate Zverovka. Okolo penziónu Šindľovec prídete Roháčskou dolinou asi za hodinu k Ťatliakovej chate. Sprievodca tu odporúča krátky odpočinok s občerstvením. Po ňom sa po zelenej značke strmým, ale pohodlným chodníkom dostanete do sedla Zábrať s nádhernou panorámou na okolité končiare. Strmá cesta pokračuje na vrchol Rákoň, z neho po modrej na Volovec. Tento úsek je zaujímavý tým, že trasa vedie po poľsko-slovenskej hranici. Z vrcholu Volovca vedie červeno a modro značený chodník strmo dolu k Jamníckemu sedlu a potom po červenej hore na Ostrý Roháč. Je to asi najťažší, no zároveň najkrajší úsek cesty. Chodník vedie po klzkej skale, treba sa pridržiavať reťazí. Z vrcholu trasa pokračuje na vrchol Plačlivé, tiež náročný a exponovaný výstup. Odtiaľ sa ide dolu strmým terénom do Smutného sedla, po modrej značke Smutnou dolinou k Roháčskym plesám a od nich už známou cestou k Ťatliakovej chate. Opäť na nej dobre padne občerstvenie, po ktorom nasleduje už len zostup k Chate Zverovka.

Ponuka práce: Projektový a finančný manažér

V súvislosti s pripravovanou realizáciou nových projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2014-2020 hľadáme dvoch nových kolegov na pozície Projektový / finančný manažér. Tešíme sa na novú spoluprácu. Viac info na: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1580467/projektovy-financny-manazer

Cestovný ruch na Slovensku stagnuje, treba mu výrazne pomôcť

Cestovný ruch na Slovensku v posledných rokoch síce dynamicky rastie, ale je to len konštatovanie pri pohľade na hrubé čísla zohľadňujúce počty návštevníkov, prenocovania a  tržby. Tržby vo všetkých službách, ktoré generuje cestovný ruch na Slovensku, prekračujú v posledných rokoch hranicu 5 miliárd EUR. Cestovný ruch dáva v súčasnosti prácu viac ako 160 000 zamestnancom na Slovensku. Zároveň sa ukazuje, že budúci vývoj cestovného ruchu na Slovensku nemá z dlhodobého hľadiska stabilný rast.

Napriek rastúcemu počtu návštevníkov, prenocovaní, ale aj tržieb, cestovný ruch stagnuje. Prejavy stagnácie vidíme predovšetkým v poklese konkurencieschopnosti, ktorá je dôsledkom nedostatku investícií a v pomalom raste zamestnanosti, ktorú brzdia neustále sa zvyšujúce náklady.  Je to výsledok zlého nastavenia podmienok na podnikanie v službách. Treba zdôrazniť, že viac ako 90% podnikov v cestovnom ruchu tvoria malé a stredné podniky.

Posledné legislatívne zmeny v súvislosti s navýšením a zavedením nových príplatkov budú mať za následok zvýšenie cien služieb cestovného ruchu. Pocítia to predovšetkým domáci návštevníci, ktorí tvoria 60% všetkých turistov na Slovensku.

Cestovný ruch je napriek tomu odvetvie, ktoré má z dlhodobého hľadiska výraznú perspektívu a môže byť v budúcnosti jedným z nosných odvetví, ktoré zabezpečia hospodársky rast krajiny. Zamestnávatelia a podnikatelia v cestovnom ruchu pozitívne hodnotia prínosy zákona na podporu cestovného ruchu. Súčasná prax však ukazuje, že je potrebná úprava tohto zákona, ktorá by vytvorila podmienky na efektívnejšiu činnosť organizácií cestovného ruchu, zabezpečila včasné plnenia zo strany štátu a znížila celkovú administratívu, ktoré je spojená s predkladaním projektov a žiadostí.

Pri porovnaní nárastu návštevníkov z hlavných európskych krajín, aj z  iných trhov, Slovensko nedokáže využiť celosvetovú konjunktúru, ktorá sa prejavuje vo zvýšenom dopyte ľudí po službách cestovného ruchu. Inými slovami, nedokážeme si z veľkého koláča odtrhnúť väčší podiel. Aj napriek rastúcemu počtu návštevníkov Slovensko nemá takú dynamiku rastu ako naše susedné a ostatné európske krajiny. Dôvody sú predovšetkým v potrebe neustáleho investovania a inovácie produktov, pretože domáci či zahraniční návštevníci sú náročnejší na kvalitu služieb, ale požadujú aj neustále nové atrakcie, služby, s čím rastie potreba neustáleho investovania.

Jedna z príčin nedostatočného rastu počtu, predovšetkým zahraničných návštevníkov, je viditeľná v potrebe zmeny nástrojov, ktorými sa zabezpečuje prezentácia a propagácia Slovenska doma a v zahraničí. Treba však mať na zreteli obmedzené zdroje, ktorými kompetentnté štátne inštitúcie disponujú. Zmenou nástrojov však dokážeme efektívnejšie osloviť potenciálnych návštevníkov Slovenska.

Pri tvorbe rôznych nástrojov na podporu cestovného ruchu, či sú to legislatívne opatrenia, financovanie prezentácie alebo iné formy podpory, je kľúčovou potreba koordinácie v rámci sektorov. Cestovný ruch je prierezovým odvetvím, ktoré riadia viaceré rezorty. Preto sa považuje za nevyhnutné koordinovať všetky aktivity, ktoré sa v súčasnosti robia, alebo  budú prijaté na podporu cestovného ruchu.

MAS Orava, o.z. realizuje mikroprojekt „STRATÉGIA ROZVOJA BEŽECKÉHO LYŽOVANIA A ZIMNEJ TURISTIKY NA ORAVE V OBDOBÍ 2019-2024“

MAS Orava, o.z. spolu so svojím projektovým partnerom Slovácky běžecký klub Kyjov z.s. začali realizovať dňa 15.3.2019 spoločný mikroprojekt s názvom Spoluprácou k efektívnej spolupráci, kód: SK/FMP/11b/01/017. Mikroprojekt je realizovaný prostredníctvom operačného programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika – Fond malých projektov.

Predmetom malého projektu je vytvorenie v spolupráci s českým partnerom Stratégiu pre rozvoj bežeckého lyžovania a zimnej turistiky na Orave. Výstupom bude dokument, ktorý vznikne ako výsledok prenosu know-how českého partnera a ako výsledok plánovania v spolupráci s osobami, ktoré budú stratégiu využívať a realizovať. Taktiež sa tým podporí vytvorenie novej a prehĺbenie súčasnej spolupráce v oblasti zvyšovania atraktivity a podpory cestovného ruchu.

Názov projektu: STRATÉGIA ROZVOJA BEŽECKÉHO LYŽOVANIA A ZIMNEJ TURISTIKY NA ORAVE V OBDOBÍ 2019-2024
COV: 15 130,00 €
EÚ: 12 860,50 €

9. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti, že naše združenie MAS Orava by sa rado zapojilo do 9. ročníka súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS. Informácie o súťaži môžete nájsť na webe NSRV SR http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1924.

Radi by sme Vás preto požiadali o zaslanie zaujímavých súťažných fotografii z nášho regiónu Oravy (okresy Dolný Kubín, Tvrdošín + obec Hruštín) najneskôr do 25. MÁJA 2019.

O víťazovi budú môcť rozhodnúť účastníci medzinárodnej výstavy AGROKOMPLEX 2019, počas ktorej bude prebiehať aj slávnostné ocenenie víťazov.

Sútažné fotografie nám prosím zasielajte mailom na adresu: masorava@masorava.sk (formát jpg, veľkosť min. 1,5 MB). Nezabudnite prosím v texte mailu uviesť, že autorsky súhlasíte so zverejnením uvedenej fotografie. K Vami zaslanej fotografii nám, prosím, zašlite aj jej názov a krátky popis toho, čo zachytáva.

MAS sa môže prihlásiť do každej kategórie s 1 fotografiou.Súťažné kategórie sú:

Súťažné kategórie sú nasledovné:

1. NAŠA PRÍRODA (krajina, v ktorej sa územie MAS nachádza a jej prírodné krásy, bohatstvo, úkazy a zaujímavosti)

2. NAŠI ĽUDIA (obyvatelia z územia MAS, ľudia z územia MAS vytvárajúci hodnoty)

3. NAŠE TRADÍCIE (remeslá, tradičné jedlá a produkty, ľudové umenie reprezentujúce územie MAS)

4. NAŠA BUDÚCNOSŤ (deti a mládež a ich aktivity)

5. NAŠE „NAJ“ (pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa v území MAS)

6. ŽIVOT V NAŠEJ MAS/VSP (aktivity a činnosti, ktoré sa uskutočňujú v MAS)

7. NAŠE KROJE (ľudové oblečenie v rôznych krojových prevedeniach určené na slávnostné príležitosti, ako aj na všedný deň)

Tešíme sa na Vaše fotografie, ktoré budú reprezentovať našu MAS na výstave AGROKOMPLEX 2019.

Staň sa členom nášho tímu (pracovná ponuka pre finančného manažéra)

Baví ťa práca v oblasti štrukturálnych fondov? Máš rád financie pod kontrolou?

Rád/rada analyzuješ, vyznáš sa vo financiách, dôverne poznáš procesy pri implementácii eurofondov? Vieš, čo je to ŽOP, ZDV, ITMS, monitorovacia správa a zákazka s nízkou hodnotou?

Tak to hľadáme práve teba!

Viac o voľnej pracovnej pozícii sa dozvieš, keď klikneš na tento link.

Tešíme sa na Tvoj životopis.

Neváhaj a ozvi sa ešte dnes.

Po Orave s mobilom/Po Orawie z telefonem

MAS Orava, o.z. spolu so svojím cezhraničným partnerom z Poľska realizuje mikroprojekt s názvom Po Orave s mobilom/Po Orawie z telefonem, ktorého výstupom bude unikátna mibolná turistická aplikácia a webstránka venovaná turistike na pošsko-slovenskej Orave.

Názov mikroprojektu: Po Orave s mobilom/Po Orawie z telefonem
Fond mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Vedúci partner: MAS Orava, o.z.

MAS Orava

Sídlo: Oravský Podzámok 60, 027 41 SR
Kontakt: info@masorava.sk
web: www.masorava.sk

Partner mikroprojektu: Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Sídlo: 3-go Maja 1, Jablonka 34-480 PL
Kontakt: biuro@leaderorawa.pl
web: www.leaderorawa.pl

Stowarzisenie

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je podporiť vytvorenie novej a prehĺbenie súčasnej spolupráce v oblasti zvyšovania informačno – komunikačnej prístupnosti s využitím najmodernejších prostriedkov založených na mobilných technológiách v prihraničnom území poľsko-slovenskej Oravy. Cieľom je vybudovať špecializovanú aplikáciu pre mobilné zariadenia s podporou globálneho pozičného systému – GPS, ktorá bude slúžiť ako nový cezhraničný produkt turistického cestovného ruchu.

Termín realizácie projektu: 1.6.2017 – 28.2.2018

V Európe je sila – Trstená 2016

V dňoch 10.11.2016 – 12.11.2016 sa v meste Trstená realizovalo víkendové stretnutie partnerských miest s názvom “V Európe je sila – Trstená 2016”. Tento projekt je spolufinancovaný programom Európskej únie Európa pre občanov.

Dňa 10.11.2016 zástupkyňa primátora mesta oficiálne privítala účastníkov podujatia, predstavila im hlavnú myšlienku projektu, jednotlivých partnerov a ich úlohy v projekte, predstavila históriu a dôvody spolupráce, poukázala na dôležitosť spolupráce a súdržnosti krajín a miest v Európe, spolupráce partnerských miest, spoločnej podpory hodnôt EÚ. Vo večerných hodinách sa konalo neformálne stretnutie starostov a primátorov partnerských miest, tvorcov miestnych a regionálnych politík a predstaviteľov neziskového sektora. Cieľom stretnutia bola diskusia o témach, oblastiach, iniciatívach a projektoch pre budúcu spoluprácu. Súčasťou diskusie bolo identifikovanie aktuálnych problémov na úrovni samospráv (obcí) a hľadanie spoločných prístupov k riešeniu problémov prostredníctvom EÚ projektov, spolupráce so zapojením a spoluprácou s organizáciami 3.sektora.

Dňa 11.11.2016 zástupcovia z partnerských miest predstavili účastníkom podujatia úspešné projekty občianskych iniciatív podporených zo zdrojov EÚ, ktoré výrazne prispeli k fyzickej zmene prostredia alebo podporili komunitný a sociálny život v obci. Následne sa konala diskusia na tému „Ako čeliť aktuálnemu problému zvyšovania nezamestnanosti mladých ľudí“. Účastníkom podujatia boli predstavené možnosti využívania lokálnych nástrojov v boji proti nezamestnanosti, príklady dobrej praxe domácej dobrovoľníckej služby (OZ VIAC) a vzťah dobrovoľníctva smerom ku trhu práce. Prezentáciou základných princípov demokracie v EÚ, predstavením jej pilierov, práv a povinností s ňou spojených ako aj to, ako sa pohľad a vnímanie demokracie mení v kontexte meniacej sa EÚ (migračná vlna, radikalizmus), účastníci podujatia získali prehľad o základných princípoch demokracie uplatňovaných na úrovni EÚ, získali informácie o tom ako je pojem demokracia chápaný na úrovni EÚ, ako sa mení v čase a aké externé faktory môžu vnímanie demokracie ovplyvňovať. Ako je výchova a vedenie k demokracii podporované zo strany EÚ a z úrovne členských štátov. Diskusia sa konala za účasti Vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Pre deti boli pripravené aktivity zamerané na budovanie vzťahu k EÚ u najmenších detí. Štáty EÚ im boli prestavené jednoduchým a hravým spôsobom, pre deti bola pripravená mapa EÚ, omaľovánky. pexesá s vlajkami EÚ, skladanie EÚ bankoviek, mapy EÚ vo forme puzzle. Počas celého dňa sa zároveň konali rôzne kultúrne aktivity ako európsky historický sprievod, európsky remeselný jarmok, gastro festival a kultúrny program.

Dňa 12.11.2016 účastníci podujatia zamerali pozornosť na riešenie problémov obcí zúčastnených partnerských miest. Prostredníctvom aktívneho workshopu prinášali účastníci podujatia nápady na to, ako by sa dali problémy v obci riešiť prostredníctvom aktívneho zapojenia občanov. Workshop nadväzoval na prednášku o aktívnej participácií na lokálnej úrovne–ako participovať, aké sú možnosti aktívnej participácie. Výstupy workshopu boli prezentované na paneloch počas zvyšku projektu. V popoludňajších hodinách sa konala prezentácia filmu o integrácií menšín v jednotlivých štátoch EÚ. Účastníci filmovej prezentácie mohli porovnať integračné mechanizmy niekoľkých krajín EÚ (prijatie, integrácia do spoločnosti a pod.). Súčasťou diskusie bola téma ako posledná migračná vlna mení EÚ, prijímanie migrantov, meniaci sa spoločenský pohľad túto tému. V podvečer sa konal záverečný ceremoniál spojený s prezentáciou výstupov aktivít realizovaného projektu, zhodnotením projektu, slávnostným rozlúčením sa s predstaviteľmi partnerských miest. Konali sa rôzne športové kultúrne aktivity ako družobný turnaj v kolkoch či prezentácie kultúrneho dedičstva partnerov. Počas celého podujatia dochádzalo k myšlienkovému a hodnotovému zbližovaniu účastníkov, k prezentácii zvykov, tradícií, formálnych a neformálnych diskusií, k prezentácii kultúrneho dedičstva partnerov.

Link na správu: info_template_Trstená_sk